Rasadnik Panić

horti-kultura i pejzažna arhitektura

Veliki Šiljegovac , 37204 Kruševac
mob. tel. 063-748-82-95 / 064-141-58-38
fiks.tel. 037-851-536
E-mail: rasadnikpanic@gmail.com

Nešto o nama


Rasadnik PANIĆ
se bavi:

-Proizvodnjom ukrasnih biljaka
-Uređivanjem parkova i dvorišta
-Izgradnjom fontana i veštačkih jezera

Proizvodnja biljaka

odvija se pod specijalnim uslovima prilagođenim karakteristikama biljaka koje se proizvode.
Tu spadaju:
-Trapilišta za reznice
-Stratifikovano zemljište u posebnim sanducima ili lejama
-Kontejneri za rasađivanje repro sadnica
-Saksije za odgajivanje biljaka
-Zemljišne površine za rasađivanje i negovanje biljaka

Trapilišta za reznice

mogu da budu različitog oblika i veličina. Oni su namenjeni za užiljavanje reznica četinara, a i raznih vrsta ukrasnog šiblja i mnogih vrsta lišćara.
Ona se prave tako da radnik može sa lakoćom da priđe i radi, da ima razmake između redova trapljenih, a i da trap ili jedan red trapljenog materijala ne bude širi od 1,5m, tako da bi mogla svaka ožiljenica da se oplevi, tj. da sa sve 4. strane imamo pristup ožiljenici.
Takođe trapovi moraju da imaju zaštitu od nepovoljnih uticaja sredine:
-Sunce
-Vetar
-Kiša
-Sneg (grad)
-Mraz
-Mehaničke povrede
* Sunce nepovoljno utiče na biljke tako što isušuje reznice i utice na pigmentaciju biljaka u trapilištima ove vrste.
Protiv ovog faktora borimo se tako sto postavljamo mrežastu foliju. Jedan sloj mrežaste folije zasenčuje površinu 30%. U zavisnosti od vrsta biljaka stavljamo jedan ili više slojeva mreže. Mreža se mora postaviti na konstrukciji koja mora biti čvrsta i koja će se sastojati od:
-konstrukcionih stubova
-kukica za učvršćivanje mreže
Konstrukcioni stubovi za mrezu mogu da budu različitog oblika, ali je bitno da savijaju luk od jednog bočnog dela trapljenog reda do drugog krajnjeg bočnog dela trapljenog reda.
Kukice za pričvršćivanje mreže mogu da budu u različitim oblicima i od različitih materijala (metal ,plastika itd.). Imaju ulogu u pričvršćivanju mreže za konstrukciju. Postavljaju se na bočnim stranama pri zemlji a u nekim slučajevima i na samoj konstrukciji.
* Vetar Kao i sa negativnim uticajima Sunčeve svetlosti tako i sa vetrom možemo da imamo slične probleme u isušivanju biljaka. Vetar isušuje vlagu iz zemljišta, a i same ožiljenice. U sprečavanju ovog nepoželjnog uticaja koristimo takođe mrežu ili jedan bočni deo prekrijemo pvc folijom u zavisnosti koja količina vazdušnog kretanja je u pitanju. Ukoliko vazdušno kretanje premašuje brzinu od 15 m / sek smatra se da je to prelazna granica kada vetar izuzetno suši zemljište. I ukoliko se to dešava danima treba povećati na 2 ili više slojeva mreže. A ukoliko je to stalna pojava, tj.ako je područje u kome se ožiljavaju reznice karakteristično po tome da tu duvaju jaki vetrovi. Trapilište zaštititi i pvc folijom. Koja će se takođe prikačiti na istu konstrukciju trapilišta ove vrste.
* Kiša zna da bude delotvorna na pospešavanju vlažnosti kako zemljišta tako i vrlo bitne vlage za ovaj vid proizvodnje, a to je vlažnost vazduha koja mora tj trebalo bi da bude iznad 75%. Ali kiša zna da deluje i kao veoma nepovoljan uticaj na ožiljavanje biljaka tako što ukoliko dođe do preterane vlažnosti biljke počinju da skapinju tj. tkivo koje se u njima regeneriše propada. Da bi smo se borili protiv ovakvih uticaja kiša moramo da u toku jakih padavina kada to prelazi granice normale, zaštititi pvc folijom. Takođe na istoj konstrukciji i to preko celog trapilišta ove vrste.
* Sneg, grad i ostale padavine polučvrstog i čvrstog agregatnog stanja mogu da slepe ili na drugi način oštete biljku tako da se u zimskim periodima koristi pvc, a u letnjim mreža.
* Mraz ili golomrazica može da isčupaju ožiljenice iz trapa, bukvalno isčupaju tj. prave neravnine u zemljištu između kojih se nalaze pukotine i odvojena reznica iz zemljišne smeše u kojoj je utrapljena. Pa se zbog toga koristi utopljavanjem pvc folijom ili jos nekim dopunskim sredstvima.
* Mehaničke povrede mogu da se dese ako životinje uđu trap i načine oštećenja ili usled ostalih drugih radnji koje mogu da izazovu povređivanje ožiljenica (usled plevljenja, crevom usled zalivanja, itd.).
Kao što trapilišre mora da se zaštiti od spoljašnjih uslova, tako mora da se zaštiti od uticaja podvodnih voda podzemnih životinja i prekomerenog gubitka vlažnosti. Takođe je bitno da voda otiče iz trapa da nema zadržavanja vode kako ne bi došlo do propadanja biljaka.
To ćemo postići tako što ćemo da uradimo podzemnu izovaciju od betona ili drugog odgovarajućeg čvrstog materijala i naravno u njemu ostaviti određene otvore za odvod suvišne vode. Ona se postavlja na dubini od 15 do 40cm.

Stratifikovano zemljište

se koristi za setvu semena ili za užiljavanje reznica. Stratifikacija zemljišta se obavlja tako sto se mešaju nekoliko tipova zemljišta i peska. To sve ima ulogu da omogući dobar protok vlažnosti i lako užiljavanje biljaka. Zemljište se skladira u sanducima ili u lejama. Uglavnom se stratifikacija obavlja u kasnu jesen i tokom zime.

Kontejneri za rasađivanje biljaka

mogu biti od različitog materijala. Koriste se kao posredno stanište za proizvedene biljke koje se trenutno sade u saksijicama, pvc kesama (odgovarajućim) ili ostalim kontejnerima odgovarajućim, i tako čekaju finalno presađivanje ili presađivanje u njivu na dalji razvoj.
Kontejneri se ispunjavaju odgovarajućim zemljištem kako bi biljke imale sve supstance koje su joj potrebne. Kiselost se se kreće od 5,5-8,5ph. Kontejneri se ređaju (suzbijaju ) što bliže jedna uz drugu radi navodnjavanja.

Saksije za odgajanje biljaka

moraju da ispunjavaju dimenzije u skladu sa korenovim sistemom biljka (misli se na veličinu korenovog sistema). U saksijama se gaje one biljke koje nesmeju da se gaje na otvorenim površinama, one biljke koje imaju specijalne karakteristike (puzavice, mini itd.) biljke se gaje još i zato što saksiju možemo da postavimo i oplemenimo prostor na bilo kom mestu (beton, zidovi itd.).

Zemljišne površine

se koriste za odgajivanje biljaka. Zemljište u kome se sade biljke ukrasnog tipa zahteva stalnu obradu dopunjavanje zemljišta hranljivim materijama.

Uređivanje parkova i dvorišta

je finalni deo naše proizvodnje. Tu se proizvodi koji su izašli iz našeg rasadnika zasađajuju i dobijaju trajno stanište.
Zasađivanje se vrši planski ili po dogovoru sa kupcem.
Iza nas stoje na stotine uspešno izrađenih vrtova, fabričkih krugova, dvorišta, vikendica, itd.
Prevozimo robu do kupca, zasađujemo i održavamo u toku vegetacije i faze mirovanja. Ako ste želeli da oplemenite i ulepšate vašu okolinu kontaktirajte nas i mi ćemo biti maksimalno skoncentrisani da vaše ideje budu maksimalno ostvarene...